Objektif, Misi & Visi

Visi Hotel UiTM

Menjadi sebuah hotel latihan yang unggul dengan memberikan pendedahan dan kemahiran kepada pelatih-pelatih berteraskan teknologi dan peralatan terkini dalam pengurusan dan operasi perhotelan.

Misi Hotel UiTM
  1. Sebagai sebuah hotel latihan kami menawarkan kemudahan latihan dengan menggunakan teknologi dan peralatan terkini kepada masyarakat dalam dan luar Negara.
  2. Kami bertanggungjawab ke atas perjalanan operasi hotel dengan menekankan keuntungan sebagai sasaran kami.
  3. Kami menjamin kualiti perkhidmatan dengan sokongan staf yang berkelayakkan dan berpengalaman.